Jak prožil studentský sbor Gybon adventní čas 2022?

Po nutné covidové pauze se sbor Gybon velmi pečlivě připravoval na advent. Vždyť právě v tomto období se koná nejvíc koncertů a ty bývají také hojně navštěvované. Bylo moc dobře poznat, jak se posluchači na tyto hudební události těší. První koncert zazíval Gybon pro Seniory HK v královéhradeckém Adalbertinu už 29. listopadu 2022. Hned další den se o pódium podělil s Vokální harmonií ve víceúčelovém sále Městské knihovny v Hradci Králové. Ovace nebraly konce. Potom se sbor Gybon vydal ve dnech 5. až 9. prosince na své tradiční vánoční turné. Nejprve koncertoval pro posluchače v Západních Čechách. V Nejdku to bylo společně se zdejším sborem NejZpěv v evangelickém kostele. V úterý pak už v kostele sv. Michaela zpíval Gybon na samostatném koncertě v Nové Roli. Výtěžek z koncertu pořadatelé po dohodě se sborem věnovali jako příspěvek na nákup invalidního vozíku pro malého chlapce. Bylo poznat, že energetická krize postihla i církev, neboť v obou kostelích byla opravdu zima. Přesto Gybon upoutal lehkostí zpěvu i skvělými výkony sólistů.
V podobném duchu probíhal koncert i v německém Reinheimu, kam pravidelně jezdí Gybon více než 25 let. V naprosto zaplněném evangelickém kostele předvedl Gybon svůj více než hodinový vánoční program. Posluchači byli nadšeni a tak sbor přidal i známou vánoční píseň Rolničky. Diváky okouzlili zejména provedením německých koled Still, still a také rytmickou skladbou Cantar . Vystoupení sboru mělo takovou odezvu, že byl pozván na koncertování v příštím roce. Studenti navštívili také Frankfurt nad Mohanem. Toto velkoměsto studenty nadchlo svou rozmanitou architekturou staré a moderní zástavby. Studenti zde neplánovaně zazpívali v evangelickém kostele sv. Mikuláše na Římském náměstí. V centru města na vánočních trzích také několikrát potěšili improvizovaným vystoupením. Celý zájezd přinesl skvělé kulturní i poznávací zážitky a nová přátelství s německými rodinami. Hudební mládež HK a sbor Gybon děkují za finanční podporu Klubu rodičů a přátel Gymnázia Boženy Němcové a statutárnímu městu Hradec Králové, bez jejichž pomoci by se celá akce nemohla uskutečnit.
Po návratu zpět do vlasti ale koncertování Gybonu pokračovalo. Na adventních trzích v Hradci Králové zazpívali v pondělí 12. prosince. Ve středu potom v aule Střední zdravotnické školy v Hradci Králové společně se sborem Pueri scholari (nejstarší přípravný sbor Boni pueri) zapívali především pro rodiče a známé. Atmosféra na koncertě byla skvělá a diváci ocenili hlavně při svíčkách zazpívanou Tichou noc od Franze Grubera.
Svou „šňůru“ adventních koncertů zakončil Gybon tradičně v naprosto zaplněné kapli v Dolním Přímu ve čtvrtek 15. 12. 2022. I zde muselo dojít na několik přídavků. Posluchači se v samém závěru koncertu svým zpěvem přidali ke sboru a s přáním veselých Vánoc a šťastného nového roku se pak vydali zasněženou krajinou do svých domovů.