Pěvecké sbory Gybon a Jitříčko potěšily posluchače na společném Vánočním koncertě

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 večer zněla aulou Střední zdravotnické školy v Hradci Králové vánoční hudba. Postarali se u to zpěváci Gybonu a Jitříčka. Pro více než stovku posluchačů navodili příjemnou vánoční náladu. Zazněla celá řada koled a společně se s publikem rozloučili slavným Gloria Antonia Vivaldiho. Po bouřlivém potlesku ještě s posluchači všichni dohromady zazpívali Rolničky. 

Pěvecký sbor Gybon nadchnul posluchače na Karlovarsku i v Německu

V čase Adventu mají pěvecké sbory nejvíc napilno. Celý podzim se pečlivě se připravovaly na koncerty, kde chtějí v závěru roku potěšit publikum svým zpěvem. Studentský sbor Gybon se pod vedením sbormistra Jaromíra Schejbala vydal ve dnech 3. až 8. prosince na své tradiční vánoční turné. Nejprve zamířil do bavorského Osterhofenu, kam byl pozván zdejším školním sborem pod vedením Kerstena Wagnera, aby oba sbory společně zazpívaly v nádherné Basilice 1. adventní neděli při Slavnosti světla. Během koncertu se netleskalo, ale o to větší byl závěrečná reakce publika, které doslova vyskočilo z lavic a mladé zpěváky zahrnulo bouřlivým potleskem. Pro Gybon byl tento úspěch o to cennější, že pro polovinu zpěváků to byla jejich koncertní premiéra. Po přespání v moderní tělocvičně se sbor Gybon vydal do Západních Čech. V Hroznětíně zazpíval sbor na samostatném koncertě v kostele sv. Petra a Pavla. V úterý pak už v sále obecního úřadu v Dalovicích. Gybon upoutal lehkostí zpěvu i skvělými výkony sólistů zpěváků i instrumentalistů.

V podobném duchu probíhal koncert i v německém Reinheimu, kam pravidelně jezdí Gybon více než 25 let. V zaplněném evangelickém kostele předvedl Gybon svůj více než hodinový vánoční program. Posluchači byli nadšeni a tak sbor přidal i známou vánoční píseň Rolničky.  Diváky okouzlili zejména provedením skladby Césara Francka Panis angelicus, kde skvěle zazpívala sopránové sólo Anna Kolinská. V koledách mnohá sóla na pikolu, zobcovou flétnu, fagot a djembe výborně zahrál dvojnásobně zraněný Lukáš Fiedler. Vystoupení sboru provázela příjemná atmosféra a bylo vidět, že se koncertování mladých zpěváků z Hradce Králové opravdu líbí. Předposlední den turné studenti navštívili přírodovědnou část Muzea Weltkultur v Mannheimu. Sbor zde neplánovaně zazpíval v překrásném jezuitském kostele sv. Ignáce a Franze Xavera s výbornou akustikou. Celý zájezd přinesl skvělé kulturní i poznávací zážitky a nová přátelství s německými rodinami. Hudební mládež HK a sbor Gybon děkují za finanční podporu statutárnímu městu Hradec Králové, Královéhradeckému kraji a  Klubu rodičů a přátel Gymnázia Boženy Němcové, bez jejichž pomoci by se celá akce nemohla uskutečnit.

Plán činnosti sboru Gybon ve školním roce 2023-24

7. září 2023 – první řádná zkouška sboru v hudebně od 16,15 hodin

11. září 2023 – 2. a 3. vyučovací hodinu v hudebně krátké vystoupení pro nové primy (nábor do sboru) – v tričkách

14. září 2023 –  3. vyučovací hodinu v hudebně krátké vystoupení pro nové primy (nábor do sboru) – v tričkách

22. září 2023 – vystoupení sboru Gybon v Muzeu v HK v 15 hodin v rámci Královéhradeckých slavností sborového zpěvu (v krojích)

                    – zkouška v Muzeu od 13 h do 13,30 h , pak oběd

21. – 22. 10. 2023 – podzimní soustředění sboru Gybon  ve škole

3. – 8. 12. 2023 – vánoční turné sboru Gybon do západních Čech a Německa (koncerty v Osterhofenu, Hroznětíně, Dalovicích, Reinheimu…)

14. 12. 2023 – Vánoční koncert Gybonu v aule SZŠ HK v 19 hodin – zkouška od 17 h

17. 12. 2023  – vánoční vystoupení Gybonu  na trzích na Velké, náměstí v HK v 16 hodin

19. 12. 2023  – vánoční koncert Gybonu v Dolním Přímu, odjezd v 16 h od školy, začátek koncertu v 18 h

21. 12. 2023  – 2x vystoupení na školní Vánoční akademii

březen 2024 – regionální přehlídka Mezzochori 2023

2. – 10. června 2024  – hudebně-výtvarný projekt  Itálie (v jednání)

Sbor Gybon exceloval na mezinárodním festivalu Val Pusteria v Itálii

Studentský pěvecký sbor Gybon Gymnázia Boženy Němcové a Hudební mládeže Hradec Králové se ve čtvrtek 21. června 2023 vrátil z koncertního zájezdu z Itálie. Sbor byl pozván na festival Val Pusteria, jehož 26. ročník se konal v několika městech v samotném srdci italských Dolomit. Nejnáročnějším dnem byla sobota 17. června.  Studenti nejprve účinkovali společně s dalšími dvanácti sbory na dopoledním koncertě v krásném sále Gustava Mahlera ve městě Toblach – Dobbiaco. Posluchače okouzlilo především provedení známé písně Moon river z úspěšného filmu Snídaně u Tiffaniho.  Venku před sálem jsme po koncertě udělali několik fotografií a pak už jsme spěchali do lázeňského městečka Villabassa. Zde nás čekal open air koncert v parku. Po třech českých a jednom německém dětském sboru nastoupil Gybon. V acapellovém programu jsme předvedli především lidové písně. Velký aplaus si vysloužila píseň V horném konci svíťá, kde se se svým excelentním sólem představila Anna Kolinská. Posluchače také strhla energická směs lidovek Po slovácku a nakonec i s rozverným pohybem provedená píseň Jede sedlák do mlejna. Po skončení koncertu jsme se autobusem přesunuli do centra festivalu města San Candido. Zde se setkalo všech 3000 zpívajících účastníků, 88 sborů z 15 zemí z celého světa. Nejdelší cestu sem urazily sbory z Jižní Koreje, Indonésie, Mexika nebo amerického ostrova Guam. Pestrobarevný průvod sborů za vyhrávání místní kapely a hlasitého zpěvu pomalu procházel městem. Nakonec se všichni shromáždili na náměstí před radnicí. Umělecký ředitel festivalu pan Stefano Gentili pronesl zdravici, pak následovaly krátké projevy starostů měst. V závěru průvodu všechny sbory společně zazpívaly slavný Sbor židů  Va pensiero z opery Nabucco od Giuseppe Verdiho. Vrcholem se stalo provedení italské duchovní písně Signore delle cime. Byl to opravdu povznášející pocit být součástí tak velkého mezinárodního sborového společenství. Náš sbor se poté odebral na večeři do Sillianu a rychle se musel připravit na večerní koncert v kostele Panny Marie. Zde účinkovaly dva italské a jeden izraelský sbor. Gybon nastoupil asi ve 22,20 hodin jako poslední účinkující. I když jsme byli počtem zpěváků nejmenší, vystoupení hradeckých studentů doslova zvedalo diváky z kostelních lavic ke standing ovation. Gybon potěšil posluchače známou Gloria od Antonia Vivaldiho, českými lidovými písněmi, skladbami David a Goliáš, Sisi ni moja nebo Cantar. Za finanční podpory statutárního města Hradce Králové mohli studenti rozdávat radost z muziky a užívat si skvělé kulturní atmosféry.

Po skončení festivalu odjeli mladí zpěváci za odměnu do přímořského letoviska Lignano Sabbiadoro, kde si užívali moře, pláže i sluníčka. Sbor neplánovaně zazpíval několik církevních skladeb v místním kostele . Všichni si z koncertního zájezdu odnesli pěkný pocit dobře odvedené práce, poznali nová krásná místa a  zkušenost, že hudba je mezinárodním jazykem a  spojuje lidi všude na světě.