Historie / History

HISTORIE SBORU

GYBON, smíšený studentský sbor Gymnázia Boženy Němcové a Hudební mládeže Hradec Králové, z. s. existuje od roku 1998. Na svém kontě má přes 300 celovečerních koncertů, desítky přehlídek soutěží a festivalů a více než 40 evropských zahraničních koncertních turné.

Sbor každoročně obměňuje své složení a věkový průměr zpěváků je 16 let.  V posledních 10 letech sbor pravidelně účinkuje na Letních hudebních festivalech v Chorvatsku a Itálii. Také každoročně v době Adventu zpívá na koncertech v Hradci Králové, západních Čechách a Německu. Sbor natočil 4 CD a během své existence jím prošlo přes 300 zpěváků. Epidemie covidu hodně ovlivnila a výrazně zmenšila počet zpěváků. Ale sbor se nevzdal a pokračuje v umělecké činnosti. Věříme, že bude líp!

Od založení je uměleckým vedoucím a sbormistrem Jaromír Schejbal, absolvent Univerzity HK a žák prof. Jiřího Skopala. Na gymnáziu Boženy Němcové vyučuje hudební výchovu, sborový zpěv a zeměpis. Na klavír sbor doprovází paní Alena Holá, lektorka Hudební katedry Univerzity Hradec Králové.

History of choir

GYBON is a mixed choir of students of Gymnázium Boženy Němcové grammar school. It was founded with Musical Youth Hradec Králové in 1998 and since then it has performedmore than 300 concerts, has attended many competitions, festivals and parades and has beenon more than 40 tours to different European countries. The choir members keep changingevery year and the average age of the singers is 16. The choir has performed at Summer music festivals in Croatia and Italy many times in the last 10 years. Every year it sings at concerts in Hradec Králové, Western Bohemia and Germany at Advent. The choir has recorded four CDs and there have been more than 300 singers performing in the choir since 1998. The covid pandemic reduced the number of singers significantly but the choir has not given up and continues working with hope for a better tomorrow.